Vihdin kunnan strategiassa 2014-2017 todetaan, että kunta ottaa omissa toimissaan huomioon ilmastonmuutoksen ja sen tuomat haasteet sekä  käynnistää toimenpiteet tavoitteena hiilineutraali kunta.

Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä. Liikennepäästöjen vähentäminen edellyttää laajaa joukkoliikenteeseen siirtymistä, jota myös Vihdin kunnan tulee osaltaan edistää.

Kunta voi kuitenkin heti vaikuttaa päästöjen vähenemiseen ottamalla käyttöön rakennusten lämmityksessä ja sähkön käytössä uusimmat tekniset mahdollisuudet kuten esim. maa-, ilma- tai aurinkopaneeli lämmityksen sekä sähkön paikallisen tuottamisen aurinkopaneeleilla kuten esim joillakin pääkaupunkiseudun kouluilla tehdään.

Kunnassamme on tulevina vuosina suunnitteilla useita rakennushankkeita.

Jotta pääsemme ilmastostrategiassa (2010-2020) asetettuun tavoitteeseen siirtyä uusiutuvaan ja vähän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavaan lämmitysenergian, aloitteen allekirjoittaneet esittävät seuraavaa toimintamallia.

Uusien rakennushankkeiden ja kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden lautakuntaesittelyssä tulee kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenille esittää lämmitystapojen vertailulaskelmat ja päätöksissä tulee suosia hiilineutraaleja ratkaisuja.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Vihdissä 5.9.2016