Vihdin kunta on käynnistämässä koko kuntaa kattavan strategisen yleiskaavan suunnittelun. Suunnitelma on laaja ja kattaa kaikki maankäyttömuodot kunnan alueella.

Vihdin kunta on pitkään potenut sopivien yritystonttialueiden puutetta.  Maanomistuskysymykset ovat rajoittaneet kunnan mahdollisuutta edetä tarvittaviin kaavoitusratkaisuihin. Varovaisena avauksena kunta on saanut yhden työpaikka-alueen kaavan välille Huhmari-Nummela.

Yleiseen tietoon on tihkunut Karkkilan kaupungin halu saada Porintie nelikaistaiseksi Karkkilaan saakka. Tämän hankkeen toteuttaminen avaa maankäyttöjärjestelyjä myös meillä erityisesti Nummelan ja Vihdin kirkonkylän välillä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää että kunnanhallitus käynnistää strategisen yleiskaavan yhteydessä, kiireellisenä selvityksenä, mahdollisen Porintien nelikaistaistamishankkeen vaikutukset maankäyttöratkaisuihin välillä Nummela-Vihdin kirkonkylä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 12.12.2016