Vihdin Sosialidemokraatit ovat vuosien varrella esittäneet useita valtuustoaloitteita kunnan asuntorakentamisen ja yritystoiminnan kehittämiseksi ja lisäksi olemme tehneet useita aloitteita kunnan joukkoliikenteen parantamiseksi.

Monesta varmaan on tuntunut että aloitteita on tehty vain aloitteiden vuoksi. Näin ei ole.

Demarit ovat aloitteillaan pyrkineet ennalta herättelemään Vihdin kuntaa tuleviin tarpeisiin, ettemme olisi niin kovin paljon myöhässä muutostilanteissa kuten nyt, asumisen, joukkoliikenteen ja yrityselämän tarpeiden kanssa. Vihdin kehityshän on nyt pysähtynyt, aloitteista huolimatta.

 Kuten kaavoitustoimen kuvauksessa strategisesta yleiskaavasta todetaan, kaavatyö tulee kestämään useita vuosia ja sen aikana olosuhteet kunnassa tulevat muuttumaan mm SOTE-, rakennuslain muutoksen ja muiden lakien voimaan tullessa.

Uusi valtuusto aloittaa kesäkuun alussa 2017 ja sillä on varmasti tahtoa ja tietoa tehdä Vihdin kunnan eteen kaikki mitä on mahdollista.Vihdin kunnan kokoinen yksikkö kuntamaailmassa on kuitenkin jo varsin monimutkainen laitos ja vaatii aikaa sen toiminnan hahmottamisessa. Seminaarit siis odottavat uusia valtuutettuja.

Seminaareissa olisi syytä lähteä liikkeelle siitä, missä asemassa Vihdin kunta on pääkaupunki seudulla. Mitkä meidän mahdollisuutemme ovat ja mitä uusi valtuusto tulee kunnan kehityksestä tahtomaan ja miten tavoitteisiin mahdollisesti päästään.

Keskeinen tekijä näiden kysymysten ratkaisemiseen on nyt liikkeelle saatu strateginen yleiskaava jossa käsiteltäneen asumiseen liittyvät mahdollisuudet, liikenteelliset kehitysmahdollisuudet sekä palvelu-, liike-ja työpaikka-alueiden sijaintikysymykset.

Voidaan ehkä katsoa että paljon ratkaisuja on tehty mutta mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla ovat valtavat ja Vihdin kunnan tulee etsiä niistä parhaiten kuntaan soveltuvat.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää että kunnanhallitus käynnistää tämän vuoden puolella uusille valtuutetuille erillisen valtuustoseminaarin, jossa luodataan strategisen yleiskaavan sisältötavoitteita ja selostetaan yleiskaavan käsittelyjärjestys ja luodaan erityiskatsaus myöhemmin laadittavaan kaavoitusohjelmaan.

Kaiken tavoitteena mielestämme pitää olla Vihdin vireytyminen nykyisestä lamatilanteesta vetovoimaiseksi ja yritysystävälliseksi kunnaksi, vaikkapa Mäntsälän mallin mukaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 20.3.2017