Saadun selvityksen mukaan Vihdin kunta on ollut mukana Energiatuki Aurinkovoimaloiden hankinta kuntiin hankkeessa ja on todennut hankinnan onnistuneen Pajuniityn perhekeskuksen kohdalla mm Co2 päästöjen vähenemisellä.

Minulla itselläni on nyt kolmen vuoden kokemus aurinkovoimalasta omalla kiinteistölläni. Hankintatilanteessa tietysti kovasti laskeskeltiin onko se jotenkin kannattavaa ja pitkin hampain todettiin takaisinmaksuajan olevan n 12 vuotta, sen hetkisillä hinnoilla. Tilanne on siitä ajasta kumminkin muuttunut ja muuttuu koko ajan, johtuen paneeleiden hinnasta, verkkosähkön hinnasta, verkkoon myytävän sähkön hinnasta ja erityisesti sähkön siirtomaksujen hinnasta. Voi olla että ennakkolaskelmani kevenevät ja varsinkin siinä tapauksessa jos saan hankittua ladattavan hybridiauton, jonka jälkeen arvioni mukaan paneeleista tulee jopa pientä bisnestä. Aurinkosähkö hankinta vaatii siis pitkää pinnaa.

Me emme demareissa oikein ymmärrä valmistelinja lausetta ” Kuitenkin niin, että jokaisen hankkeen kannattavuus on tarkasteltava erikseen”.

Kun aloitetta kirjoitin, otin ohjenuoraksi Kuntatekniikka lehden 4/2018 energia-artikkelin jossa esimerkkinä oli Hangon kaupungin aurinkopaneelihankinta kaupunginjohtaja Dennis Strangelin esittelemänä.  Hangon ja Forus Oy:n välille on solmittu innovaatio sopimus Power Purchase Agreement, joka on sähkön ostosopimus, jossa kaupunki vuokraa Forukselle tiettyjen kiinteistöjen kattoja aurinkopaneeleille ja joidenka tuottaman sähkön kaupunki sitoutuu ostamaan. Ostohinnaksi Strandell sai neuvoteltua 0,5 centtiä alemman hinnan kuin seudulla vallitseva töpselihinta sillä hetkellä oli. Sopimuksen mukaan hinta päivitetään kahden vuoden välein kilpailutuksen perusteella. Kun Forus Oy saa paneelit kuoletettua ne siirtyvät kaupungin omistukseen arvion mukaan n 12 vuoden kuluttua. Paneelien tämän hetkinen käyttöikä on noin 40 vuotta eli Hanko saa paneeleista sähköä puhtaasti omaan piikkiinsä ja vaikka myyntiin lähes kolmekymmentä vuotta. Tältä pohjalta Hanko arvioi hyötyvänsä ao sopimuksesta n viisi miljoonaa euroa. Denni Strangell oli lehden mukaan hyvin tyytyväinen sopimukseen ja ihmetteli miks´ei muut kunnat ole lähteneet puuhaaman vastaavia sopimuksia, koska ne eivät mm ei näy kaupungin investointi menoissa, ei lisää käyttömenoja eikä sisällä hintariskiä.

Hanko on n 40 etelämpänä kuin Vihti joten kovin suurta eroa paneelien kannattavuuteen ei seudullisella sijainnilla ole, sen sijaan taita olla asenteellista eroa lienee kun Hangossa kaupunginjohtaja tasolla on ryhdytty toimenpiteisiin aurinkosähkön tuottamiseen. 

Koska aloitteen ajatus ei selvästikään ole avautunut kunnan valmistelijoille sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää että, aloitetta ei katsota loppuun käsitellyksi vaan sen valmistelua jatketaan.