Isänmaassamme on ilmennyt voimia, jotka haluavat horjuttaa länsimaista yhteiskuntaa, sitä arvopohjaa, jolla Suomea on yhdessä rakennettu yli sadan vuoden ajan. Tällaisesta kehityksestä on ollut merkkejä jo jonkin aikaa, mutta 20.11.2020 se lausuttiin ääneen Eduskunnan suuressa valiokunnassa, kun siellä äänestettiin, tuleeko EU:n rahojen jaossa vaatia oikeusvaltion periaatteiden noudattamista.

Mitä tarkoittaa oikeusvaltioperiaate?

Yksinkertaistaen se tarkoittaa sitä, että viranomaisten toiminnan on perustuttava lakiin. Sen tarkoitus on suojella meitä kaikkia, siis sinua ja minua, viranomaisten mielivaltaiselta vallankäytöltä. Mielivaltaisella vallankäytöllä tarkoitetaan toimintaa, johon voidaan yhdistää elementtejä epäoikeudenmukaisuudesta, kohtuuttomuudesta, irrationaalisuudesta ja sorrosta.

Oikeusvaltioperiaate on yksi länsimaisen yhteiskuntarakenteen peruskulmakivistä, joka nivoutuu yhteen sellaisten käsitteiden kanssa kuin demokratia ja ihmisoikeudet. Oikeusvaltioperiaatteiden puhdas tarkoitus on suojella sen kansalaisia vallan väärinkäytöltä.

Oikeusvaltiossa ihmiset ovat vapaita ja tasa-arvoisia.

Oikeusvaltiossa lapselta ei voi riistää oikeutta opetukseen eikä vanhukselta hoivaan mielipiteiden vuoksi. Oikeusvaltiossa ylinopeussakko tulee teon perusteella, ei sen vuoksi, että naama ei miellytä. Oikeusvaltiossa ketään ei saa tuomita teosta, jota ei ole nimenomaisesti lailla säädetty rikokseksi. Oikeusvaltiossa ihmiset eivät katoa viranomaisten toimesta mielivaltaisesti yön pimeyteen.

Oikeusvaltiossa ihmiset ovat turvassa.

Oikeusvaltiossa sinua koskevat päätökset on tehtävä lakien perusteella, olit sitten rikas ja ruma tai köyhä ja kaunis. Jos päätös ei miellytä sinulla on oikeus viedä asiasi riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi, jonka ratkaisun on perustuttava lakiin ei mielipiteeseen sinusta. Kun päätös harmittaa sinulla on oikeus huutaa se kaikelle kansalle ja järjestää vaikka mielenosoitus.

Oikeusvaltioperiaate on rauhan, turvallisuuden ja yhteiskunnan vakauden tae.

Oikeusvaltiossa sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi ja mikä tärkeintä tarvittaessa käyttää oikeusvaltion sinulle suomaa valtaa ja äänestämällä pysäyttää kehitys, jonka seurauksena sinulla ei ehkä oikeutta enää ole.

Olli Ikonen