Vuoden 2020 tilinpäätösennuste on poikkeuksellista ja erittäin mielenkiintoista luettavaa. Näyttää siltä, että viimeisimmän tiedon mukaan ylijäämää on syntymässä reilut 7 miljoonaa euroa. Edelleenkään henkseleiden paukutteluun ei ole aihetta, sillä vuosi 2020 on ollut erittäin haastava ja ennusteet ovat vaihdelleet välillä 10 miljoonaa euroa miinuksella ja välillä muutaman miljoonan plussalla. Kiitos talousjohtaja Henri Seppäselle, joka on ansiokkaasti ja joskus varsin yksityiskohtaisesti selvittänyt luottamushenkilöille kulloistakin tilannetta. Varovainen ennustaminen tuloissa ja jopa pessimistinen ennustaminen menoissa on saattanut meidät tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme.

Tilikauden ylijäämään on syynsä; Marinin hallituksen koronakompensaatiot (15,7 miljoonaa euroa), verotulojen kasvaminen ja piristynyt tonttikauppa ovat tuoneet arvioitua enemmän tuloja. Toisaalta investointien viivästyminen, lainojen uudelleenjärjestelyt sekä Karviaisen rakenteelliset ratkaisut ovat pienentäneet menoja kuluneena vuonna.

Tässä tilanteessa valtuustolle esitetään normaalia suurempia alaskirjauksia sekä Tunnin junaa varten rahaston/investointivarauksen tekemistä. Nämä ovat kannatettavia toimenpiteitä ja ovat osoitus pitkäjänteisestä taloudenpidosta.

Tässä kohti tuleekin se mutta, josta olisi ollut ja on edelleen syytä keskustella poliittisella kentällä syvällisemmin. Edellä mainitut tulo- ja menoarviomuutokset ovat pääosin poikkeuksellisia ja niistä ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä vuodelle 2021 saati sitten vuodelle 2022. On kuitenkin pohdittava niitä arvoja, joiden mukaan toteutamme kunnan taloudenpitoa tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa tilinpäätösennuste näyttää yli 7 miljoonaa euroa ylijäämää. Meillä on taakkana syksyn budjettipäätöksistä rankat VIHTA-ohjelman säästötoimenpiteet. Silloin poliittinen oikea laita (Kokoomus, Keskusta, Perussuomalaiset ja RKP) luki madonluvut henkilöstösäästöiksi, investointien jäädyttämiseksi ja palvelujen tiukentamiseksi. Samaan hengenvetoon totean, että Sd-ryhmä esitti kiinteistöveron korottamista, sillä valtakunnallisessa vertailussa meillä olisi ollut siihen mahdollisuuksia.

Olisiko nyt aika tarkastella viime syksyn päätöksiä joiltakin osin uudelleen? Työllisyyden ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi olisi sd-ryhmän mielestä mahdollista tehdä linjausten tarkistuksia. Tämä on juuri tässä tilanteessa vastuullista ja elvyttävää taloudenpitoa. Esimerkiksi elinkeinopäälliköllä on varsin pienet resurssit toteuttaa suuria suunnitelmia. Toisaalta tuntikehyksen palauttaminen toisi väljyyttä koronan aiheuttamien haasteiden oikaisemiseksi.

Olisihan se aika kornia, jos viranhaltijat käyttäisivät tuhottomasti työaikaa VIHTA-ohjelman päätösten toimeenpanon toteutuksen suunnitteluun ja sitten päätöksiä ei uskallettaisiinkaan tehdä. Tai vielä ongelmallisempaa olisi erinäisin verukkein siirtää päätöksiä yli kunnallisvaalien. Nyt on aika neuvotella ja sopia kuntalaisten parhaaksi.

Anu Rajajärvi

SDP ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan tilinpäätösennusteesta kunnanvaltuustossa 15.02.2021