Kaikki meistä haluavat asua kotona ja tulla toimeen omin avuin. Haluamme olla tarpeellisia ja arvostettuja yksilöitä. Ihminen on laumaeläin, joka tarvitsee muita ihmisiä. Jos, minkä niin sen on korona osoittanut. Muista ihmisistä eristäytyminen käy voimille yhä enemmän.

Yhä useammat meistä elävät pidempään ja terveempinä kuin esi-isämme. Tästä on noussut iso huoli yhteiskunnassamme. Onko meillä varaa hoitaa vanhuksemme ja kuka heitä hoitaa?

Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään ja väistyneet työelämästä. Suuri osa eläkeläisistä toimii aktiivisesti, harrastaa liikuntaa ja kulttuuria, matkustelee ja hoitaa lapsenlapsia. He käyttävät julkisia palveluita mm. terveyspalveluita, koska he eivät enää kuulu työterveyshuollon piiriin.

Eläkeläiset ovat tärkeä voimavara ja kansantalouden tasapainottaja. Minua kyllästyttää puhe vanhuksista yhteiskunnan taakkana. Pitkän työuran jälkeen on oltava oikeus turvalliseen vanhuuteen ja osallistumiseen yhteiskuntaan ilman leimaamisen pelkoa. Ja kaikilla ei ole eri syistä sitä eläkkeeseen oikeuttavaa pitkää työuraa takana, mutta heilläkin on oikeus turvattuun vanhuuteen ja osallisuuteen arvokkaaseen elämään.

Jos lapsia ei synny, on huoli tulevaisuuden töiden tekijöiden puutteesta aiheellinen. Työperäisen maahanmuuton perään kysellään ihan aiheellisesti. Myös tekniikan kehitys ja töiden uudelleen muotoutuminen tuo mahdollisuuksia hoivan takaamiseen tulevaisuudessa.

Kun terve elinikä pitenee, laitoshoidon tarve ei lisäänny ihan sitä vauhtia, mistä yhdeksänkymmentäluvulla peloteltiin. Isäni eli 91 vuotiaaksi. Vain viimeisen elinvuotensa hän vietti laitoksessa ja palvelutalossa. Kunto romahti kaatumisen seurauksena, kun hän joutui vuodeosastolle. Usein mietin, että olisiko kunnon kuntoutus voinut estää kunnon romahtamisen.

Kyllä noita palvelutaloja tarvitaan, kun kaikki eivät pärjää enää kotona. Usein ne elämän loppumetrit ovat sellaisia, että apua tarvitaan enemmän kuin kotona on mahdollista järjestää. Toivoisin kuitenkin, ettei niistä tulee pelkkiä säilytyspaikkoja vaan voisimme tarjota erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Omaishoidon tukeminen vaatii myös tukitoimenpiteiden monipuolistamista. Omainen uupuu usein hoidon kokonaisvaltaisen taakan alle. Myös kaavoituksen keinoin voidaan rakentaa sellaisia ympäristöjä, joissa asuu eri-ikäisiä ihmisiä. Kuulutan myös vanhanaikaisen naapuriavun perään.

Leila Terkomaa