Etelä-Nummela saa koulun ja päiväkodin

Kunnanvaltuuston kokouksessa 29.3. tehtiin lopullinen päätös kunnan tähänastisen historian suurimmasta hankkeesta. Hintalapuksi Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskukselle on tällä hetkellä ilmoitettu 36,5 miljoonaa euroa. Kouluhanketta on moneen kertaan lykätty, mutta nyt hanke lähtee liikkeelle. Arvioitu valmistumisaika on keväällä 2024.

Valtuuston puheenvuoroissa nostettiin esille kunnan kasvu ja nykyisten tilojen riittävyys suhteessa rakennettaviin uusiin tiloihin. Olemme saaneet paljon tilastotietoja päätöksenteon tueksi, joten niiden perusteella on mahdollista sanoa, että rakentamishanke on perusteltu ja tarpeellinen. Toisaalta jos kaikki pahimmat uhkakuvat toteutuvat, esimerkiksi Nummelan koulun osalta, tämäkin koulu jää heti pieneksi. Vastaavasti, jos muuttovoittoa ei tule ja nykyiset pysyvät tilat säilyvät terveinä opetuskäytössä, meillä tulee olemaan Etelä-Nummelassa hulppeat tilat opetukselle. Näitä epävarmuustekijöitä tulee sietää. Suuri tavoite kuitenkin on, että parakeista ja vuokratiloista päästään eroon ja lapsille saadaan terveet tilat opiskella. Lisäksi muistutan, että koulukeskuksen rakentamista on käytetty markkinointivalttina jo pitkään Pajuniityn, esimerkiksi Sepänpihan, tonttivarantoa myytäessä. Olisikin ollut kohtuutonta, jättää päätös tekemättä.

Nostan tässä yhteydessä esille kysymyksen kunnan kouluverkosta. Aihe on ollut tabu ja vaiettu liian kauan. Onko todellakin niin, että kunnan suurimman kouluhankkeen yhteydessä ei ole tarpeen käydä läpi koko kunnan koulu- ja oppilastilannetta? Kokonaiskuvan hahmottaminen olisi ollut tässä yhteydessä luonnollista ja viisasta. Ei ole kunnan etu, että teemme samanlaisen päätöksen kuin Haimoon koulun rakentamisessa. Varasimme sinne tilat sekä Haimoon että Vihtijärven lapsille, mutta eräät valtuustoryhmät päättivät myöhemmin oikein ryhmäpäätöksellä, ettei vihtijärveläisiä viedä Haimooseen. Nyt meillä on Haimoossa hieno koulu, jossa on vajaakäyttöä. Korostan siis vielä kerran, että kunnanvaltuuston on syytä muodostaa selkeät päälinjat, joiden mukaan viranhaltijat valmistelevat taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeviä esityksiä.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotihanke perustuu osittain kunnan väkimäärän kasvuodotuksiin. Haluankin tässä yhteydessä esittää kritiikkiä niitä kohtaan, jotka haluavat ajaa kunnan tiukalle kolmannelle säästökuurille. Tiukka taloudenpito on hyvä asia, mutta jos haluamme kasvua ja kehitystä emme voi aina vain leikata ja säästää. Meidän on investoitava harkitusti niihin kohteisiin, joista on paras hyöty elinvoimaisen kunnan ja kasvun kannalta. Ja on sanomattakin selvää, että tämä kouluhanke on yksi sellainen.

Neuvottelumenettelyn ja elinkaarimallin valitseminen on uusi ja haasteellinen tapa toteuttaa hanke. Saaduista laskelmista voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että se on edullisempi kuin normaalin kunnan omistukseen hankesuunnitelman kautta toteutettava hanke. Olkoon niin.

Joitakin duubioita haluan esittää. Esittelyissä on vakuutettu, että sopimustekstit tulevat olemaan niin selkeitä, ettei ristiriitaisuuksia pääse syntymään. Ja jos niitä tulee, niihinkin on menettelytapa valmiina. Epäilen kuitenkin, että jos sisäilmaongelmia syntyy, syy on aina käyttäjässä. Toisaalta, jos opetuksen järjestämiseksi tarvitaan muutostöitä, joutuu opettaja itse tarttumaan vasaraan ja naulaan. Kysymysmerkkinä on myös puhtaanapito. Mitoitukset on laskettu todennäköisesti niin tarkalle, että käytännössä homma ei toimi. Toivon, että olen väärässä.

Pieni pettymys rakennushankkeessa on se, että emme saa kokonaisvaltaista puurakennusta. Meidän on tyydyttävä puuverhoiluun, joka käytännön näkökulmasta tulee kuitenkin tarvitsemaan paljon huoltoa. Olisikin ollut järkevää tehdä betonipinnoitus. Juna kuitenkin meni jo, mutta viranhaltioille totean, että valtuutettujen toiveita olisi syytä kunnioittaa vahvemmin.

Koulukeskuksesta on kuitenkin tulossa hieno. Muistioihin on kirjattu tavoitteita ja vaatimuksia yli standardien. Tilat ovat muunneltavia ja mahdollistavat nykypedagogiikan vaatimukset. Toisaalta en voi olla mainitsematta, että vielä muutama vuosi sitten tavoitteena oli avoin oppimisympäristö, mutta nyt haetaankin mahdollisuutta pienryhmätyöskentelyyn. Tärkeää on siis joustavuus ja muunneltavuus. Hankeen valmistuminen tulee epäilyksittä olemaan Vihdin kunnan menestystekijä.

Anu Rajajärvi
Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa 29.3.2021