”Nämä kadut kaupungin, huvilat ja puutarhat
Kävelytän koiraa ja mieleen palaa vuodet parhaimmat
Tuosta ojasta me silloin fillareita naarattiin
Jälkeen vedonlyönnin jossa jälleen hulluus punnittiin”

Oman sukupolveni nuoruudessa taantuma-aika eli lama vaikutti perheidemme taloudelliseen tilanteeseen. Rahaa ei ehkä ollut, mutta ystäviä sai tavata ja kokoontua isollakin porukalla. Ei etäkoulua, ei kokoontumisrajoituksia. Laman aikaan säästettiin esimerkiksi koulutuksesta, terveydestä ja ennaltaehkäisevästä nuorisotyöstä. Säästöt johtivat pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin, joista osa kärsii vielä 30 vuoden jälkeenkin.

Koronakriisi on vaikuttanut meihin kaikkiin, erityisesti nuoriin. Äärimmäisen tärkeät ystävyyssuhteet, harrastustoiminta ja koulu ovat kärsineet rajoituksista. Perheessä on saattanut olla taloudellisia ja mielenterveydellisiä haasteita. Koronan väistyessä uhkana on eriarvoisuuden lisääntyminen. Valtuustossa on tehtävä päätöksiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta.

Vihdissä on aktiivista nuorisotyötä ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin nuorisovaltuuston kautta. Tämän upean yhteistyön on jatkuttava ja sitä on parannettava, sillä ketkä kertovat nuorten asioista paremmin kuin nuoret itse?

Nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja valtuustossa on vastattava heidän huoleensa. Vihdin päätöksenteon tulee olla vastuullista ja päätöksiä tehdessä on aina huomioitava niiden vaikutukset ilmastonmuutokseen. Tämä työ on Vihdissäkin aloitettu. Etelä-Nummelan koulun projektissa on huomioitu hiilijalanjäljen syntyminen materiaalivalinnoilla ja ekologisella lämmitysjärjestelmällä. Joukkoliikenteen parantaminen sekä hyväkuntoiset ja valaistut kävely- ja pyörätiet taajamissa sekä taajamien ulkopuolella ovat myös toimia ilmastonmuutosta vastaan.

Ennaltaehkäisevästä nuorisotyöstä ei saa säästää. Ei tehdä samoja virheitä kuin 30 vuotta sitten. Syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeitä tekijöitä ovat nuorten harrastustoiminnan tukeminen sekä tilat, jotka mahdollistavat nuorten kokoontumiset.

”Me silloin kavereiden kanssa tämä puisto vallattiin
Meidän mopot kulki kahtasataa, tuon sillan kaiteilla käveltiin
Ja me tiedettiin miten koko kylän katuvalot sai sammumaan
Aloin kirjoitella lauluja, ne käsittelivät kuolemaa”

Vihdin nuorten hyvinvointia edistävät matalan kynnyksen palvelut. Osa palveluista olisi helppo toteuttaa digitaalisesti. Erityisesti matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita on oltava riittävästi ja helposti saatavilla. Valtuustossa on turvattava nuortemme oikeus hyvään ja laadukkaaseen opetukseen. Se tarkoittaa sitä, että kouluissamme on riittävästi opettajia, opinto-ohjaajia, kuraattoreja sekä psykologeja.

Nuorten hyvinvointiin kuuluu myös hyvä seksuaaliterveys. Seksuaaliterveys on niin nuoren kuin aikuisen perusoikeus. Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus ehkäisyyn rahatilanteesta huolimatta. On todistettu, että ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille on kunnalle halvempaa kuin abortit tai sukupuolitautien hoitaminen.

Vihti tarvitsee nuoria, jotka voivat hyvin. Sanonta ”nuorissa on tulevaisuus” on enemmän kuin totta. Kun nuoret voivat hyvin, voi koko kunta hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Ollaan Vihti, jossa halutaan asua lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus!

”Koiran kanssa joskus myöhään harjulle me kiivetään
Ja sieltä käsin katsellaan nukkuvaa Nummelaa
Ja mä kelaan että kaikki taitaa olla kohdallaan
Mä taidan kuulua tänne…”

Yhteisöllisyys on tärkeää nuoren identiteetin kasvulle. On onneksi tulossa vielä aika, kun rajoitukset poistuvat ja nuoret saavat jälleen tavata toisiaan, käydä koulua ja harrastaa. Vihdin nuorten hyvinvoinnin perusta on huoleton nuoruus ja meidän aikuisten on se heille mahdollistettava. On meidän aikuisten vastuulla, ettei kukaan mene rikki.

Eeva Hiila

Lainaukset kappaleesta:
Anssi Kela: Nummela. 2001.