Hyvin järjestetyt palvelut, toimiva ja turvallinen arki sekä tasa-arvoinen päätöksenteko luovat perustan vihtiläisten hyvinvoinnille, tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Suomalaisessa lainsäädännössä ’tasa-arvo’ tarkoittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvo tarkoittaa myös kaikkien ihmisten välistä tasa-arvoa: iän, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, kansalaisuuden, alkuperän ja terveydentilan välistä tasa-arvoa.

Kuntien työntekijöistä 80 % on naisia. Jos arvostamme kuntamme palveluita ja yleisesti jokaisen elämää, emme säästä kunnan työntekijöistä ja kuntamme tulevaisuudesta. Viime aikoina me kätilöt olemme olleet julkisuudessa työolojemme, ja synnytyksen turvallisen hoidon puolesta. Kätilökysymys on myös tasa-arvokysymys. Jos arvostamme synnyttäviä naisia ja uutta elämää, emme säästä henkilökunnasta ja veronmaksajiemme tulevaisuudesta.

Tyttöjen ja naisten oikeudet puhuttavat maailmanlaajuisesti ja myös Vihdissä. Olen äärimmäisen huolestunut maailmanlaajuisesta ilmiöstä, jossa ”perinteisten perhearvojen” varjolla vastustetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo hyödyttää koko yhteiskuntaa: vihtiläisiä, kaikkia sukupuolia ja kaikkia sukupolvia.

Päätöksenteolla voimme edistää tai heikentää tasa-arvoa. Sukupuolitietoisella budjetoinnilla edistäisimme sukupuolten välistä tasa-arvoa Vihdissä. Sukupuolitietoinen budjetointi on kirjattuna hallitusohjelmaan ja sitä kehitetään jo Suomen pilottikunnissa kuntien päätöksentekoon. Sukupuolitietoisella budjetoinnilla tarkoitetaan talousarvioon sisältyvien tulojen ja menojen tarkastelua sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolitietoisen budjetoinnin tarkoitus on varmistaa, että tulot ja menot kohdentuvat sekä vaikuttavat sukupuoliin tasa-arvoisesti. Sen tavoitteena on ehkäistä mahdollista syrjintää ja edistää tasa-arvoa. Vihdissäkin on aloitettava hanke sukupuolitietoisesta budjetoinnista tasa-arvoa edistämään.

Koronakriisissä ja sen jälkihoidossa on erityisesti huolehdittava, että koulutettua ja pätevää henkilökuntaa on tarpeeseen nähden mm. sairaanhoidossa, ennaltaehkäisevissä palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Koronan jälkipyykin hoidossa kuntalaisten tarpeet todennäköisesti kasvavat ja näihin tarpeisiin on vastattava. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä Vihdissä kaikenikäisille. Se on Vihdin kunnan velvollisuus. Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin vaurioiden korjaaminen.

Meidän demareiden päämääränä on vapaa, tasa-arvoinen ja solidaarisesti oikeudenmukainen yhteiskunta. Oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kuntalaisten oikeudet ja vastuu pysyvät tasapainossa. Jokainen meistä toimii omien kykyjensä mukaan, ja yhdessä huolehdimme jokaisen hyvinvoinnista.

Eeva Hiila