Kuntavaalit 2021

VAALITEEMOJAMME VIHTILÄISILLE

Hyvä varhaiskasvatus sekä perusopetus kaikille lapsille.

Meille on tärkeää, että jokainen vihtiläinen lapsi saa hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta sekä opetusta. Sen vuoksi kunnan tuottamia palveluita ja palveluverkkoa on tarkasteltava nimenomaan opetuksen kannalta.

Joukkoliikenteen kehittäminen.

Joukkoliikennettämme on kehitettävä niin, että kuntalainen pääsee kulkemaan sen avulla niin Vihdin sisällä, Vihdistä pois kuin takaisin Vihtiin. Joukkoliikenteen kehittämiseen kuuluu myös lippujärjestelmän yhtenäistäminen koko työ- ja opiskelualueellamme. Parhaiten näemme tavoitteen toteutuvan niin, että Vihti liittyy HSL:ään sekä edistää Tunnin junan rakentamiseen sekä Hankoradan sähköistämiseen liittyviä hankkeita.

Kunnan kehittäminen kaikissa taajamissa.

Kirkonkylä, Nummela, Ojakkala ja Otalampi ovat meidän neljä taajamaamme. Kunnallisella päätöksenteolla ohjaamme kunnan kehitystä niin, että kaikki taajamme kehittyvät ja niissä kunta tarjoaa kuntalaisille riittävät palvelut.

Verovaroilla rahoitetut kattavat ja toimivat palvelut kuntalaisille.

Kunnan keräämät verot on mitoitettava niin, että niillä pystyy tarjoamaan kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut. Emme kannata mallia, jossa valmiutta ylläpidetään kevyellä verotuksella ja kun palveluita todellisuudessa tarvitsee niin kuntalainen joutuu maksamaan ne erillisillä palvelumaksuilla.

Arvostamme kunnan työtekijöiden panostusta rakennettaessa toimivaa kuntaa.

Kannustamme kuntaa innovoimaan uusia toimintatapoja yhdessä työntekijöitensä kanssa.

VAIKUTA KOTIKUNTASI ASIOIHIN LUOTTAMUSHENKILÖNÄ JA VALTUUTETTUNA – TULE EHDOKKAAKSI

Valtuusto on kunnan asukkaiden vaaleilla valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuuston sekä muiden toimielimien kautta pääset vaikuttamaan laajasti kotipaikkakuntasi toimintaan. Liikuntapaikat, puistot, koulut, terveydenhuolto, isot investoinnit, uusien asuinalueiden kaavoitus, elinkeinoelämän tai matkailun kehittäminen, harrasteseurojen tukeminen tai uusi liikenneympyrä ovat kaikki poliittisia päätöksiä. Siitä, mihin suuntaan kotikuntaasi viedään, päättävät poliittiset toimielimet, viime kädessä valtuusto.
Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä pitkän tähtäimen tavoitteista. Valtuusto päättää kuntastrategiasta ja linjauksista. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuuston tehtäviä ovat mm.:
• päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja kuntastrategiasta
• päättää hallinnon järjestämisen perusteista
• hyväksyä talousarvio
• päättää kunnan palveluista
• valita jäsenet kunnan toimielimiin kuten kunnanhallitus ja lautakunnat
• valita tilintarkastajat ja hyväksyä tilinpäätös

Oletko kiinnostunut päättämään Vihdin asioista. Lisää kuntavaalien ehdokkaaksi ryhtymisestä kertoo vaalipäällikkömme:

Vaalipäällikkö Erkki Aronen

erkki.aronen@vihti.fi

p. 040 512 5619