Kai Viherkanto

Hello!

Olen Kai Viherkanto, 51-vuotias paljasjalkainen vihtiläinen jo toisessa polvessa. Asustelen Vihdin kirkonkylällä vaimon, toisen tyttären ja kahden kissan kanssa.

Päivätyöni suoritan nykyään Vihdin kunnan palkkalistoilla, tehden kunnossapitopäällikön töitä, vastaten kunnan kiinteistökannan talotekniikasta ja kiinteistönhoitajista.

Vapaa-aikani kuluu pääosin erilaisissa järjestöhommissa, niistä isoimpana ajanviejänä Vihdin VPK, jossa olen toiminut jo yli 40 vuotta. Toisena isona ajankuluttajana on SuurVihdin Kilta ry:n puheenjohtajan toimet, kun järjestelemme erinäisiä tapahtumia, kuten Vihdin Juhannusjuhlat sekä Wuosisatamarkkinat.

Olen jälleen etuoikeutettu, koska saan nyt neljättä kertaa asettua ehdolle valtuustoon ja nyt päättyvä kausi on ollut ensimmäinen varsinaisena valtuutettuna. Aiemmin olen toiminut varavaltuutettuna. Ensimmäisellä kaudella olin kulttuurilautakunnan jäsenenä, seuraavalla kaudella toimin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajana ja nykyisellä kaudella pääsin kaavoitus- ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi, kunnes siirryin kunnan teknisen puolen työntekijäksi, niin jätin lautakuntapaikkani.

Vaaliteemoinani on tähän kisaan lähdettäessä seuraavia asioita:

  • Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava, myös poliittisen päätöksenteon keinoin, koska he tuottavat erinomaista palvelua joka toimialalla kaikille kuntalaisille.
  • Lasten- ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa on oltava riittävät resurssit, niin ammatillisesti, kuin määrällisestikin, myös tukitoiminnoissa.
  • Kunnan kiinteistöt on saatava laajemmin uusiutuvien energiamuotojen käyttäjiksi, jotta saamme pienennettyä hiilijalanjälkeämme siltä osin.
  • Joukkoliikenteen kehittäminen paremmin palvelevaksi, todelliset tarpeet ja matkustajamäärät huomioiden.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden kehittäminen > uuden sote-keskuksen suunnittelun käynnistäminen, jolla turvataan ajanmukaiset ja toimivat tilat sekä ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyys tuottamassa laadukasta palvelua kaikille kuntalaisille.
  • Ikäihmisten palveluiden saatavuuden helpottaminen ja varmistaminen, jotta saamme taattua heille mahdollisimman miellyttävät olosuhteet elää ja nauttia vanhuudestaan. On myös pyrittävä tukemaan kotona asumista niin pitkään, kuin se on mahdollista, huomioiden sekä käytännön toimet, että sosiaalinen vaikuttavuus.
  • Nostetaan kunnan veto- ja elinvoimaa parantamalla kunnan sisäisten toimintojen yhteistoimintaa > sujuvaa ja kitkatonta palvelua niin kuntalaisille kuin kuntaan haluavillekin. Ajatellaan asiat aina asiakkaan kannalta ja hyödyksi > toimiva palvelu positiivisella asenteella.
  • Kunnan kaikkien taajamien tasapuolinen kehittäminen, kasvupotentiaalit huomioiden.
    Kunnan kehittämisestä on jo nyt huolehdittava, esimerkiksi etelä-Nummelan koulukeskuksen suunnitelman saattaminen toteutukseen sekä kirkonkylän ranta-alueen kehittäminen monipuoliseksi liikunnan ja vapaa-ajan aktiiviseksi alueeksi.

Toivon luonnollisesti saavani jälleen kuntalaisiltamme riittävän luottamuksen, jotta saan jatkaa tärkeää työtä meidän kaikkien vihtiläisten hyväksi.

Kai Viherkanto