Tämän valtuuston listoilla on myös MAL-yhteistyösopimus pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Sopimuksen liikennepalveluosiossa on 10 kohdan ohjelma johon yhteistyökumppaneiden edellytetään sitoutuvan. Joukkoliikenne on leijonan osassa tässä ohjelmassa ja sen kehittymisen myötä myös valtion rahoituksen odotetaan ohjautuvan kuntien liikennehankkeiden kehittämiseen.

Ohjelmaan sisältyy mm Länsi-Rata joka on koko kunnan kannalta avain hanke.

 Vihdissä on joukkoliikenteen kehittely jäänyt vuodesta toiseen lapsipuolen asemaan. Viime aikoina on jotakin tehtykin eli on syntynyt paperia joiden pohjalta tänään pitäisi päättää lisämäärärahasta eli katastofiavustusta päättyville linjoille, joiden lopettamisen jälkeen lapset eivät pääse kouluun eivätkä ihmiset töihinsä.

 Keskusteluissa nousee esille joukkoliikenteen vähäinen käyttäjäkunta. Kokonaan unohdetaan se, ettei vuosikymmeniin ole tehty mitään kunnan joukkoliikenteen kehittämiseksi. Vihdin kun on mukisematta nielaissut liikennöitsijöiden ilmoitukset päättyvistä vuoroista, joiden lopettaminen on usein johtunut joko tilapäisistä asiakasvähennyksistä tai liikennöitsijöistä muuten johtuvista syistä.

Ollaan oltu tyytyväisiä siihen, ettei ole ollut juurikaan joukkoliikenteen käyttäjiä kun ei niitä vuorojakaan enää ei ole.

 Erityisesti on noussut esille Vanhan Porintien eli Valtatie 120 bussivuorojen päättäminen. Lisämääräraha kohdistuu nyt juuri näille vuoroille. Otalampi on kasvanut usean sadan henkilön vuosivauhtia pitkään ja samaan tahtiin on vähennetty bussivuoroja ja sen seurauksena seutu on jäämässä joukkoliikenteen mottiin josta ei pääse ulos kuin omalla autolla tai koululaisillekin hankitaan mopoauto. On myös muistettava että Otalammen seutu kasvaa edelleen kohta on käsiteltävänämme yli 100 omakotitontinkaava ja Helsingin Eerolan siirtolapuutarhan rakentaminen käynnistyy lähivuosina.

 Ihminen on saanut valmiiksi erään unelmansa, vapaasti, ilman hevosta kulkevat vaunut. Tämän unelman toteutuminen on nyt maailman laajuinen ja seurauksena on maailman laajuiset ympäristö-ongelmat. Hieman yli sata vuotta sitten Helsingissä tuskailtiin hevosenlannan kanssa sitä kun riitti joka kadulle ja joka paikkaan. Tänään on edessä vastaavasti paljon vaarallisemmat ongelmat likaantuvan kaupunki-ilman, katupölyn ja yleisen saastumisen kanssa. Ainoa parannus asiaan on toimiva joukkoliikenne. Ongelma on lievempi Vihdissä, mutta olemme ajautumassa vähitellen suureen seudulliseen ongelmaan, ellei ryhdytä korjausliikkeisiin.  Edellä mainitsemani MAL yhteistyö tähtää juuri näihin ympäristöä parantaviin tavoitteisiin pääkaupunkiseudulla.

 Vihdin demarit ovat vuosikausia, valtuuston kokouksesta toiseen, kantaneet huolta joukkoliikenteen kehittämisestä. Olemme tehneet useita valtuustoaloitteita kunnan omista hankkeista joukkoliikenteen parantamiseksi ja olemme myös tehneet aloitteen HSL:n joukkoliikenneverkkoon liittymisestä. Tulokset ovat olleet laihoja kun erilaisten verukkeiden nojalla asioiden on täytynyt antaa ajautua nykytilanteeseen jossa olemme pakon edessä. Väitetään että liitto HSL:n kanssa tulee merkittävästi kalliimmaksi kuin nykytilanne, jossa ei tehdä mitään eikä joukkoliikenne toimi ja loputkin vuorot lakkautetaan. Näin varmaan on mutta nykyaikainen kunta ei toimi ilman joukkoliikennettä ja käyttäjiä tule lisää sitä mukaa mitä paremmin liikenne toimii.

Olemme myös huomanneet että vihtiläiseen tapaan kuuluu selvittää vain osaselvityksiä, joiden pohjalta tehdään kauaskantoisia päätöksiä joihin sitten joudutaan palaamaan, entistä kalliimmilla ratkaisuilla. Nyt käsissämme oleva joukkoliikenneselvitys on oiva esimerkki tavoitehakuisesta tutkimuksesta.

 On aivan selvää ettei Vihdin nykyiset eikä lähitulevaisuuden voimavarat riitä toimivan ja nykyvaatimuksia vastaavan joukkoliikenteen kehittämiseen. Tarvitaan laajempia voimavaroja ja nykyistä laajempaa yhteistyötä jotta toimivaa joukkoliikennettä voidaan edelleen kehittää. Tämän päivän hätäratkaisu ei poista ongelmia Vihdin joukkoliikenteestä.

 Uudistamme kunnanhallituksessa tehdyn ehdotuksemme siitä että Vihdin kunnan  tulee jatkaa aktiivisesti neuvotteluja HSL:N kanssa HSL:een liittymiseksi.     

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 11.6.2012

 Pentti Pulkkinen