Yrityskatu Huhmarista Vihdin Kirkonkylään

Vihdin kunta on käynnistämässä koko kuntaa kattavan strategisen yleiskaavan suunnittelun. Suunnitelma on laaja ja kattaa kaikki maankäyttömuodot kunnan alueella. Vihdin kunta on pitkään potenut sopivien yritystonttialueiden puutetta.  Maanomistuskysymykset ovat...