Nummelan lentokentän tulevasta toiminnasta on keskusteltu laajasti, erityisesti on pohdiskeltu mahdollisuutta saada joitakin toimintoja Vihtiin sulkeutuvalta Malmin lentokentältä.

Vihdin kunta on ollut myös aktiivinen ja on saanut anomuksellaan Liikenne ja viestintäministeriöltä 450 000€:n avustuksen Nummelan lentokentän asfaltin uusimiseen.

Vihdissä on myös käynnistymässä Nummelanharjun ja Isolähteen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys, joka perustuu mm kairauksiin ja seismisiin kokeisiin. Hyvä näin kun tiedossammehan on Nummelan vedenottamon laatuongelmat ja ympäristövaarat Isolähteellä.

Ennen Rosk`n Rollin kuntayhtymän perustamista kunnissa jätehuolto oli varsin villiä ja tiedot ympäristön saastumisista vajavaisia. Seurauksena oli että laillisia ja laittomia kaatopaikkoja ja maanläjitysalueita syntyi kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin paikkoihin. Näin on myös Vihdissä ja Nummelassa. Vanhat nummelalaiset muistavat hyvin että lentokenttäalueen ollessa ns valtion maata, niin alueelle vietiin kaikenlaista kaatopaikoille kuuluvaa jätettä ja myös ongelma jätteitä ja epätasaisuuksia peitettiin maanläjityksillä. Sinne syntyi jopa luvatonta rakentamista.  Maanläjitys alueiden täyttäjänä on ollut myös kunta, todennäköisesti se on ollut myös mukana muussa jätteiden käsittelyssä. Kukaan ei silloin tiennyt eikä tänään tiedä mitä Nummelanharjun käytöstä poistettuihin soranottoalueisiin on haudattu ja miten jätteet sen jälkeen ovat siellä käyttäytyneet. Maanläjitysalueet toki ovat näkyvissä mutta läjitysmaan laadusta ei ole tietoa.

Kun nyt Vihti on harkitsemassa uusia toimintoja lentokenttäalueelle ja sen ympäristöön, on tarpeellista selvittää mitä ongelmia kunnan omistamalla maalla on ennestään, ennen kuin uusia ympäristöön vaikuttavia toimia alueella aloitellaan.

Miten tämä sitten olisi mahdollista? Nummelan lentokenttäaluetta on vuosien saatossa ilmakuvattu säännöllisesti ja on varmaa että niissä näkyy tapahtuneita toimenpiteitä maastossa ja tulkinnalla voidaan selvittää mitä missäkin kohteessa on ollut tekeillä.

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ehdottaa että kunnanhallitus käynnistää selvityksen Nummelanharjualueella vuosien saatossa tapahtuneiden toimenpiteiden laadusta, jotta voidaan varmistaa Nummelan pohjaveden säilyminen laadukkaana. Tavoitteena tulee olla haitallisten aineiden poistaminen Nummelanharjulta. Toimenpiteet tukevat käynnistyvää Nummelanharjun pohjavesialueen tutkimusta.

Vihdin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Kunnanvaltuuston kokous 4.6.2018